Privacyverklaring

8 februari 2021

In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik op www.okapionline.nl  doe met informatie die ik over jou te weten kom tijdens je bezoek en bij het invullen van de op de website beschikbare formulieren. Als je vragen hebt, of wilt weten wat Okapi Online precies van jou bijhoudt, dan kun je contact opnemen met Hanna Taoufik.

Bij de verwerking houd ik, Hanna Taoufik, me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik middels deze privacyverklaring;
 • Ik de verzameling van persoonsgegevens beperk tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Ik je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Ik, jouw recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van www.okapionline.nl of een (potentiele) klant van Okapi Online bent en deze gegevens zelf aan Okapi Online verstrekt. Okapi Online verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Deze gegevens worden nooit gepubliceerd  tenzij Okapi Online jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die ik, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerk.

Wanneer je een contactformulier invult

Wanneer je het contact- of afspraakformulier invult gebruik ik de ingevulde  persoonsgegevens om deze  af te kunnen handelen. Hiervoor gebruik ik de gegevens die jij aan mij doorgeeft, onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, persoonlijke voorkeuren, e-mailadres, en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Deze heb ik nodig om je verzoek af te kunnen handelen, en voor mijn bedrijfsvoering. Ik bewaar deze informatie enkel zo lang als nodig is om te antwoorden op jouw vraag.

Wanneer je een (potentiele) klant van Okapi Online bent

Wanneer je een klant van Okapi Online bent gebruik ik je NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te verzenden, betalingen te verwerken, contact te hebben en andere administratief noodzakelijke handelingen te verrichten.

Wanneer je een website bij Okapi Online afneemt

Wanneer je bij ons een website afneemt bij Okapi Online verzamel ik naast bovenstaande gegevens van mijn klanten ook logingegevens en IP-adressen. Dit is nodig voor de beveiliging van de website. Je hebt altijd zelf toegang tot je eigen WordPress website en kunt daar op ieder moment, je eigen gegevens aanpassen of verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, kan ik niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming van een ouder of voogd, persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@okapionline.nl, zodat ik deze informatie onmiddellijk kan verwijderen.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?

Okapi Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. Back-ups van uw website bewaart Okapi Online zo lang je een onderhoudsabonnement bij haar hebt hebt. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Ik bewaar de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het afronden van de overeenkomst.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Okapi Online deelt je persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van de administratie via administratiesoftware of de accountant. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hanna Taoufik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit gaat mogelijk om de volgende partijen:

 • Vimexx (hostingbedrijf , domeinregistratie, backups website)
 • E-boekhouden (facturatie en urenregistratie)

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, verstrekt Okapi Online je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij daartoe verplicht door wettelijke opsporingsinstanties.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en tref passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via hallo@okapionline.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op al mijn apparaten en websites.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Okapi Online van jou heeft, kun je altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Okapi Online heft en wat ze daarmee doet.
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die opgeslagen zijn.
 • het laten corrigeren van fouten.
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • intrekken van toestemming voor het houden van jouw gegevens.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op er op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik de gegevens aanpas van de juiste persoon.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dit privacy beleid is aan verandering onderhevig en kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum die bovenaan vermeld staat en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook extra aan te kondigen.

Als je van mening bent dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactinformatie

Hanna Taoufik, is namens Okapi Online verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

hallo@okapionline.nl
+31618181263